Salsa & Bachata

Salsa & Bachata

KURZ JE VHODNÝ PRE VŠETKÝCH BEZ OHĽADU NA VEK

Začiatok kurzu: september
Dĺžka kurzu: september až jún
Dĺžka lekcie: 60 minút
Cenník

Salsa a Bachata sú v súčasnej dobe jedným z najpopulárnejších tancov, vyjadruje temperament obyvateľov Latinskej Ameriky a Karibiku. Veľkú úlohu v jej vývoji zohrala aj Kuba. Temperamentnú kubánsku salsu a bachatu sa môžete naučiť v priestoroch Tanečnej školy VIVA. Tento párový tanec môžete využiť aj na rôznych latinopárty prípadne si ho užívať priamo na hodinách.