Zumbáčik

Zumbáčik

KURZ JE VHODNÝ PRE DETI OD 3 rokov

Začiatok kurzu: september
Dĺžka kurzu: september až jún
Dĺžka lekcie: 45 minút
Cenník

Zumbáčik je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba a mnohé iné.