Tímea Lászlóová

Tímea Lászlóová

Tanečný život som spoznala v 5 rokoch v tanečnej príprave pre deti na Základnej umeleckej škole v Komárne. Pri tejto záľube som ostala dlhé roky až po skončenie absolventského ročníka, 2. stupeň Základnej umeleckej školy v Komárne. V 14 rokoch som sa rozhodla venovať sa naďalej tancu avšak na profesionálnej pôde. Moje cesty ma zaviedli na Súkromné Konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, kde som získala vedomosti hlavne z klasického, moderného (jazz, Graham, Limón, Horton, súčasný tanec, tanečná improvizácia) ľudového tanca, tanca s partnerom, charakterového tanca, neskôr v 5. a 6. ročníku pedagogickú tanečnú prax. V 4. ročníku som sa zúčastnila výmenného pobytu v Budapešti na škole Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium, pod vedením uznávaného baletného majstra, Nádasdy András.

V 5. ročníku som sa dostala do divadla Komáromi Jókai Színház, kde som bola súčasťou tanečnej zložky –  Muzikál Kabaré, pod vedením: réžia – Rusznyák Gábor, choreografia – Gergye Krisztián, premiéra – 5. apríla 2019.  Štúdium som ukončila vyšším odborným vzdelaním, absolventskou skúškou a získaním titulu DiS.art. Svoje vedomosti som získala pod vedením pedagógov: Mgr. art. Adam Kavec PhD (klasický tanec), Tibor Belan (moderný a klasický tanec) a Mgr. art. Tomáš Bakyta (ľudový tanec).

Tanečné úspechy:

Osem násobná majsterka Slovenska v modernom scénickom tanci,

Štvornásobná vicemajsterka Európy v modernom scénickom tanci,

Päťnásobná majsterka Európy v modernom scénickom tanci,

2. miesto DanceStar World Finals, Chorvátsko,

Sólistka Baletu Štyri ročné obdobia,

Tanečný tréner skupiny Freedom Fighters Dance Company v Topoľčanoch

a iné.