AJ VAŠE 2% MÔŽU POMÔCŤ

AJ VAŠE 2% MÔŽU POMÔCŤ

Financie získané z 2% daní budú v plnej výške použité na podporu tanca, usporiadanie tanečných súťaží, sústredení, športových a spoločenských podujatí.

Údaje o občianskom združení:
Obchodné meno: VIVA CENTRUM
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37 863 771
Sídlo: J. Kráľa 35, 940 01 Nové Zámky

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

  1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  • Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  1. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
    a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A doplniť horeuvedené údaje do daňového priznania (strana 5)
    b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B doplniť horeuvedené údaje do daňového priznania (strana 10)
  2. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb doplniť horeuvedené údaje do daňového priznania (strana 9)

Postup pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t. j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
(Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!)