VIKTOR VADKERTI

VIKTOR VADKERTI

Začať tancovať môže ktokoľvek a to naozaj v každom veku. Dôkazom toho je i samotný vedúci klubu, ktorý s tancom začal ako 17-ročný v roku 1996. Už v priebehu niekoľkých rokov dosiahol mnohé úspechy ako napríklad:

  • 1999 – víťaz medzinárodnej súťaže Grand Prix Tyrnavia
  • 2001 – 4. miesto Majstrovstvá  Bratislavy
  • 2005 – víťaz medzinárodnej súťaže Oberpullendorf
  • 2005 – 4. miesto A-MSR v 10-ich tancoch

Od roku 1999 pôsobil ako tréner III. triedy.
Rok 2000 úspešné ukončenie štúdia Učiteľ tanca.
Od roku 2005 pôsobí ako rozhodca/funkcionár SZTŠ. 
2012 zvýšenie trénerskej a rozhodcovskej kvalifikácie.
Je autorom a tvorcom víťazných plesových choreografií z MSR.

 
 
Je majiteľom licencií:

  • tréner 3. kvalifikačného stupňa
  • rozhodca kat. E, D, C, B, A, S