Ludový tanec

ĽUDOVÝ TANEC PRE DOSPELÝCH

Ľudový tanec, generáciami preverená forma zábavy, pri ktorej si však zároveň dáte „„poriadne do tela”. Tanečné kurzy vám priblížia tance z rôznych regiónov a oblastí Slovenska, ktoré  zvládnete aj bez predchádzajúcej tanečnej skúsenosti. Atraktívne rytmy a melódie Slovákov, Maďarov, Rómov a Rusínov a k nim prislúchajúce tance vo vás dozaista prebudia všetky bunky a rozhýbu všetky svaly