Mini baletky

MINI BALETKY

Klasický tanec je považovaný za základ tanečného umenia. V priebehu svojho vývoja si klasický tanec vytvoril mimoriadne sofistikovný systém, ktorý u tanečníka cieľavedomo rozvíja silu, plasticitu pohybu, koordináciu, tanečnosť , orientáciu v priestore a formuje estetické telesné línie. Hodiny sú určené pre deti vo veku 4-7 rokov.

Štruktúra tréningu klasického tanca (tzv.excercice) sa skladá z dvoch častí:

  1. Cvičenie pri tyči ( à la barre)
  2.  Cvičenie na voľnosti (au millieu)

Na hodinách klasického tanca sa vaše deti naučia správne držať telo, koordinovať svoje pohyby , pracovať s elasticitou svojho tela.