Miky dance

Miky dance

Začiatok kurzu: september
Dĺžka kurzu: september až jún
Dĺžka lekcie: 45 minút
Cenník

je pohybovo – tanečný krúžok vhodný pre deti v predškolskom veku ( 5 až 6 rokov). Hodiny vedie vyškolený lektor, ktorý hravou formou učí deti rozvíjať pohybovú pamäť, koordináciu, zlepšuje priestorovú orientáciu a tanečné cítenie. Deti tancujú na pesničky rôznych žánrov, aby si následne v ďalšom roku vedeli ľahšie vybrať špecializáciu, ktorá ich najviac zaujala 🙂
Ak máte pocit, že Vaše dieťa má záujem o pohyb a tanec, tak neváhajte a príďte si k nám zatancovať.