Mini Dance

Mini Dance

KURZ JE VHODNÝ PRE DETI VO VEKU 4 – 6 ROKOV

Začiatok kurzu: september
Dĺžka kurzu: september až jún
Dĺžka lekcie: 45 minút
Cenník

Máte doma škôlkára a hľadáte pre neho vhodnú aktivitu? Tak neváhajte a prihláste Vašu ratolesť do pohybovo – tanečného krúžku, kde môže rozvíjať svoj talent. Kurz je vhodný pre dievčatá i chlapcov od 3,5 roka.
Hodiny vedie vyškolený lektor, ktorý hravou formou učí deti základy tanca, zdokonaľuje detskú motoriku, rytmické schopnosti, učí sa vnímať svoje telo a koordinovať jeho jednotlivé časti.