Mini latino

Mini latino

Začiatok kurzu: september
Dĺžka kurzu: september až jún
Cenník

Tento krúžok je určený predovšetkým  pre dievčatá vo veku 6-8 rokov, ktoré majú už absolvovaný rok pohybovej prípravy Miky Dance a majú záujem o sólo choreografie v rytme latinsko-amerických tancov ako je samba, chacha, merengue a mnoho ďalších.