Mini latino

Mini latino

Tento krúžok je určený predovšetkým  pre dievčatá vo veku 6-8 rokov, ktoré majú už absolovovaný rok pohybovej prípravy Mickey dance a majú záujem o sólo choreografie v rytme latinsko-amerických tancov ako je samba, chacha, merengue a mnoho ďaľších. 

Cena: 40€/11 lekcií